Praktijk voor Natuurgeneeskunde 

 

 

Vergoeding door zorgverzekeraar      

Afhankelijk van uw aanvullende verzekering worden behandelingen door veel zorgverzekeraars vergoed. Behandelingen vallen onder alternatieve of additieve geneeskunde/geneeswijzen, dus valt niet onder eigen risico. Controleer bij uw eigen zorgverzekeraar welke vergoedingen gelden voor de door u afgesloten verzekering. Ook door CZ, Nationale Nederlanden en Delte Lloyd wordt Macareen vergoed. Check altijd eerst: hoeveel er vergoed wordt per consult, hoeveel er vergoed wordt per dag en hoeveel er vergoed wordt op jaarbasis.            

In het contract met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en tuchtregeling van de VBAG en RBCZ / TCZ


Disclaimer 

Algemene voorwaarden van praktijk Macareen, hierna te noemen natuurgeneeskundig therapeut of dienstverlener.

De therapeut en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen zoals die zijn afgesproken. De natuurgeneeskundige behandeling kan reguliere geneeswijzen aanvullen, maar vervangt deze niet. Cliënt raadpleegt bij (vooral chronische)klachten altijd eerst de behandelend arts. Macareen heeft de website met zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie niet helemaal volledig is. Macareen is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie, tenzij sprak is van opzet of grove schuld door therapeut.

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Dit betekent dat ik:

- Zorgvuldig om gaat met uw persoonlijke en medische gegevens   

- Er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

- Dat uw gegevens bewaard worden achter slot en grendel

- Uw gegevens na ten jaar worden vernietigd

Als behandelende therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht en ben ik de enige die toegang heeft tot de uw dossiergegevens.


Bent u verkouden op de dag dat u een consult heeft afgesproken, dan graag een andere afspraak maken.


  

 


 

 Contact

Telefoon: 06-27172885 
Email: macareen10@gmail.com
Adres: Kruidenstraat 20
6681NH Bemmel