Praktijk voor Natuurgeneeskunde 

 

Astrologie

Wat is Astrologie?
Allereerst wil ik vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond als natuurkundige zeggen dat astrologie niets te maken heeft met hekserij of waarzeggerij. Voor mij is het een toepassing van natuurkunde in de praktijk; de krachten van planeten (hemellichamen) die continu invloed op ons uitoefenen, maar ook elkaar kunnen beïnvloeden! Zonder de zon, geen vitamine D, geen warmte en geen fotosynthese, en hoogst waarschijnlijk zullen heel veel mensen last hebben van depressiviteit. De maan relateren we met eb en vloed en daaraan gekoppeld is het logisch dat de maan ook invloed op de mens uitoefent, omdat we voor 2/3 deel uit water bestaan en zelfs het voortbestaan van dieren is afhankelijk van de maan.

Astrologie is een van de oudste wetenschappen ter wereld. Het gaat over de samenhang van de zon, maan en planeten en de invloed daarvan op het aardse leven. De geboortehoroscoop is daarvan een belangrijk onderdeel. De plek waar de planeten op de dag van jouw geboorte aan de hemel stonden kunnen namelijk veel vertellen over jouw karakter. Bijvoorbeeld over wat jouw sterke en zwakke punten zijn en hoe je je energie gebruikt. Door astrologie kun je tot inzicht komen wie je in het diepst van je wezen bent. Het kan dienen als een kompas om doel en richting te geven op je levenspad.
Al zolang de mensheid bestaat, heeft de mens naar de hemel gekeken en getracht inzicht te krijgen in de wisselingen van de verschijnselen die werden opgemerkt. Steeds meer raakte men vertrouwd met de hemelverschijnselen en werden er allerlei cycli ontdekt. De astrologie bestudeert de verschijnselen aan de hemel en de samenhang met het leven en gebeurtenissen op aarde; de invloeden van de standen en cycli van de Zon, de Maan en de planeten op het leven. Deze wetenschap is al eeuwen oud, maar heeft in de loop van de eeuwen de nodige veranderingen ondergaan en ontwikkelt zich nog steeds. De astrologie werd in de oudheid vooral gebruikt voor staatsaangelegenheden, de landbouw en het samenstellen van een religieuze kalender. Door het steeds verder ontwikkelen van de kennis over de hemelverschijnselen, ontstond in de loop van de eeuwen ook de persoonlijke astrologie. Steeds weer worden er nieuwe verbanden  en nieuwe samenhangen ontdekt. De gedachte achter de astrologie is onveranderd gebleven en wordt het beste weergegeven door de hermetische tekst op de tabula smaragdina; ‘…Zo boven – zo beneden. ’Tegenwoordig wordt de serieuze astrologie gebruikt om inzicht te krijgen in psychologische vraagstukken van de mens, over relaties, beroep, functioneren op het werk, en nog veel meer. Ook kan astrologie ingezet worden als hulpmiddel om extra inzichten te verkrijgen die van belang kunnen zijn voor besluitvorming.

Astrologisch Consult

Voor een astrologisch consult hebben we gegevens nodig om de horoscoop te berekenen; geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats.
Als je je exacte geboortetijd niet precies weet dan kan je de akte opvragen bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar je geboren bent. Een consult duurt ca. 2,5 uur. 

We bespreken jouw geboortehoroscoop op basis van spirituele astrologie; je karakteranalyse en laat zien wat je aanleg, behoeften, reactiewijze, mogelijkheden en belemmeringen zijn. Wat heb je in aanleg in je en hoe zou dat kunnen uitkristalliseren naarmate je ouder wordt? Er is altijd een constructieve- en een destructieve kant aan bepaalde eigenschappen en veel is afhankelijk van de keuzes die je bewust, dan wel onbewust maakt in je leven. Ook de omstandigheden waarin je verkeert, de familie waarbij je hoort en je cultuurachtergrond, spelen een belangrijke rol bij de vorming van jezelf. Door actief deel te nemen aan het gesprek, kom je erachter hoe de dingen voor jou (in)werken. Ook bespreek ik (indien gewenst) in het kort de tendensen die op dat moment spelen en die licht werpen op de huidige situatie. 


Contact
Telefoon: 06-27172885
Email: macareen10@gmail.com
Adres: Kruidenstraat 20
6681NH Bemmel